Professional Indemnity  

Insurans Indemniti Profesional ialah sejenis insurans yang melindungi kerjaya seseorang profesional daripada disaman atau dituntut ganti-rugi oleh pihak ketiga (sama ada individu atau kumpulan) akibat daripada kesilapan atau kecuaian ketika mereka menjalankan tugas.

Antara kerjaya professional yang berisiko adalah:
 • doktor
 • arkitek
 • peguam
 • akauntan
 • pengurus hartanah
 • ejen hartanah
 • jurutera


Penanggung insurans akan membayar tuntutan ini termasuk kos guaman, sekiranya undang-undang mengesahkan bahawa mereka yang dilindungi itu adalah bersalah dan perlu bertanggungjawab.

Anda perlu ambil kira kos guaman mangsa dan anda sendiri, termasuk jumlah tuntutan dan ganti rugi, ketika mahu memohon pelan perlindungan ini. Kebiasaannya, jumlah perlindungan boleh mencecah jutaan ringgit.

Berikut ialah beberapa petua untuk membeli insurans Indemniti Profesional:
 1. Fahami keperluan khusus anda:
  Adalah penting untuk memahami jenis kerja yang akan anda lakukan dan risiko yang berkaitan dengan kerja tersebut. Ini akan membantu anda menentukan had perlindungan dan pengecualian yang sesuai untuk polisi anda.

 2. Beli-belah:
  Bandingkan sebut harga daripada pembekal insurans yang berbeza untuk memastikan anda mendapat perlindungan terbaik pada harga yang paling kompetitif.

 3. Baca polisi dengan teliti:
  Sebelum membeli polisi, pastikan anda memahami terma dan syarat, serta sebarang pengecualian atau pengehadan yang mungkin dikenakan.

 4. Semak dan kemas kini polisi anda dengan kerap:
  Apabila perniagaan anda berkembang, keperluan insurans anda mungkin berubah. Semak dasar anda dengan kerap untuk memastikan ia masih memenuhi keperluan anda dan buat kemas kini mengikut keperluan.

 5. Jujur dan telus:
  Apabila memohon perlindungan, jujur dan telus tentang amalan perniagaan anda dan sebarang risiko yang berpotensi. Ini akan membantu memastikan polisi anda menyediakan perlindungan yang mencukupi sekiranya berlaku tuntutan.

Dapatkan penerangan dan sebutharga dari agent yang berdekatan dengan anda.
Anda nak sebutharga professional indemnity bagi melindungi kerjaya professional anda?
Share to:
error: Content is protected !!