Group Personal Accident  

Group Personal Accident (GPA) adalah polisi insurans yang memberikan perlindungan 24 jam seluruh dunia untuk kematian dan kecederaan tubuh yang disebabkan oleh kemalangan, kepada orang yang dilindungi.

Siapa orang yang dilindungi?
Semua warganegara Malaysia, pemastautin tetap, pemegang pas pelajar atau pemegang pas pekerjaan/ pemegang permit kerja yang bekerja secara sah di Malaysia berumur di antara 16 dan 65 tahun.

Apakah perlindungan / manfaat yang diberikan?
Polisi ini melindungi pekerja untuk risiko:
  1. kematian
  2. hilang upaya kekal
  3. hilang upaya menyeluruh/separa kekal
  4. rawatan perubatan dan pembedahan
  5. elaun hospital
  6. perbelanjaan pengebumian atau pembakaran mayat
  7. bencana alam
  8. penyertaan dalam sukan amatur
Dan banyak lagi sebagai manfaat tambahan

Tempoh perlindungan dan pembayaran premium adalah bersifat tahunan.

Jika anda perlukan pelan perlindungan ini, hubungi agent yang berdekatan dengan anda untuk dapatkan lebih info dan sebutharga.
Anda nak sebutharga bagi manfaat GPA?
Share to:
error: Content is protected !!